System.Data.SqlClient.SqlException: The conversion of a varchar data type to a datetime data type resulted in an out-of-range value. The statement has been terminated. at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj) at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() at ziaro_running_index.Increment(String opt) in C:\Inetpub\vhosts\turkgeriatrivakfi.org.tr\httpdocs\ziaro\pages\running\index.aspx.vb:line 120 at ziaro_running_index.WriteCounter() in C:\Inetpub\vhosts\turkgeriatrivakfi.org.tr\httpdocs\ziaro\pages\running\index.aspx.vb:line 99 at ziaro_running_index.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in C:\Inetpub\vhosts\turkgeriatrivakfi.org.tr\httpdocs\ziaro\pages\running\index.aspx.vb:line 62 Türk Geriatri Vakfı

Ana Sayfa

Ana Sayfa

Türk Geriatri Vakfı

Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Geriatri Nedir

Geriatri Nedir

Hastalıklar

Demans/Bunama

Demans/Bunama

Depresyon

Depresyon

Kanserler

Kanserler

Kalp Yetmezliği

Kalp Yetmezliği

Romatolojik Hastalılar

Romatolojik Hastalılar

Pnömoni

Pnömoni

Hipertansiyon

Hipertansiyon

Yatak Yarası

Yatak Yarası

Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı Yaşam

Erken Tanı

Erken Tanı

Fiziksel Aktivite

Fiziksel Aktivite

Aşı Bağışıklama

Aşı Bağışıklama

Kazalar

Kazalar

İletişim

İletişim # # #

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın hür ve milli iradesi ile seçilmiş parlamento ve onun içinden çıkan hükümetler tarafından yönetilmektedir.

Uluslararası Kuruluşlar, Ulusal Kamuoyu, Sivil Toplum Kuruluşları, Vatandaşlarımıza Hiyaluronik Asit