Türk Geriatri Vakfı, 16 Nisan 2001 tarih ve 24360 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ilanla çoğunluğu hekimlerden oluşan mütevellilerce kurulmuş, Bakanlar Kurulu kararıyla unvanının başına “Türk” ibaresini almıştır. 65 yaş ve üzeri nüfusa sağlık yardımı yapmak üzere hastaneler, dinlenebilecekleri ve yaşamlarını güven ve huzurla sürdürebilecekleri bakımevleri, dinlenme ve rehabilitasyon merkezleri kurmak, imkanları ve güvenceleri olmayanlar için de her türlü desteği sağlamak, başta yaşlılar olmak üzere toplumun daha sağlıklı yaşaması ve yaşlanması amacıyla çalışmalarda bulunmak, ülke genelinde yaşlı sağlığı ve geriatri konularında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak, başta yaşlılar olmak üzere toplumun doğru yaşam alışkanlıkları edinmelerine, yaşam tarzlarını geliştirmelere yardımcı olmak, yaşamın üçüncü evresini oluşturan yaşlılık döneminin ve beraberinde getireceği sorunların çözümüne yönelik bilimsel araştırmaları yapmak, desteklemek ve uygulama alanları oluşturmak amacıyla eğitim hizmetleri dahil kuruluşundan bu yana faaliyette bulunmaktadır.

Vakfımızın adı içerisinde geçen “Geriatri” sözcüğü "Yaşlı Tıbbı" anlamına gelir. Tüm dünyada, yaşlı sağlığı konusunu da içeren, yaşlılık bilimi olarak anılır. Tıpta Geriatri; hayatın ilerleyen yıllarında, kişilerin sağlığının korunması, hastalıklarının önlenmesi, toplumdan soyutlanmadan yaşamlarını sürdürmeleri ve çok yönlü değerlendirmelere dayalı tedaviyi hedef alan bilimsel uygulamaları içeren bilim dalıdır. Geriatri bilimin hedefi yaşlının mevcut sağlıklılık halinin ve fonksiyonel durumunun korunması ve geliştirilmesidir.

Halen Alzheimer Vakfı, Türk Geropsikiyatri Derneği, Geriatri ve Gerontoloji Derneği,  diğer sivil toplum örgütleri ile TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı, Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Belediyeler, diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ve üniversitelerle müşterek çalışmalar yapan Türk Geriatri Vakfı, kuruluşundan bu yana yurtiçinden ve dışından geniş katılımlala oniki ulusal ve üç uluslararası kongre ve çok sayıda sempozyum düzenleyerek, kitaplar yayınlayarak, yaşlılara hizmet veren hekim ve diğer sağlık çalışanlarına, yaşlı bakım elemanları ile yaşlı yakınlarına farklı düzeylerde geriatri eğitimleri vermiş, sektör çalışanlarını geliştiren kurslar düzenlemiştir. Halen ilgili bakanlıklarla ülkemizdeki yaşlı politikalarının oluşturulması çalışmalarını da sürdürmektedir.

Geriatrinin bilim dalı olarak yeni bir kavram olduğu ülkemizde, halkın ve sağlık personelinin eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi çalışmaları kapsamında Vakfımız, 2002 - 2016 yılları arasında yurt içi ve yurt dışından Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanları, Başbakanlar, Başta Sağlık Bakanları olmak üzere çeşitli Bakanlar, Bürokratlar, Rektörler, Hekim, diğer Sağlık Çalışanları ve Akademisyenlerin geniş katılımlarıyla Ulusal ve Uluslararası düzeylerde kongre ve sempozyumlar düzenlemiştir. 2002-2012 yılları arasında “Ulusal Geriatri Kongreleri”ni düzenlemiş, uluslararası kapsamda 15-19 Mart 2006 tarihinde “1.Ortadoğu Yaşlanma Kongresi”ni İstanbul’da gerçekleştirmiştir. Bu kongrelerde devlet kademelerinden ilgili kişilerin de katılımları ile yaşlılara yönelik sağlık ve sosyal politikaların oluşumuna önemli bir zemin teşkil ettiği görülmektedir. Birinci Ortadoğu Yaşlanma Kongresinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu işbirliği ile İstanbul Grand Cevahir Otelde gerçekleşmiştir. Kongremize 9. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman DEMİREL, Zamanın başbakanı Sayın Recep Tayip ERDOĞAN, Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ, Devlet Bakanı Sayın Nimet ÇUBUKÇU, İstanbul Valisi Sayın Muammer GÜLER, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Kadir TOPBAŞ, milletvekilleri, bilim adamları, basın-yayın temsilcileri ile yurtdışından Mısır, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, İran İslam Cumhuriyeti, Lübnan, Pakistan, Azerbaycan, Rusya, Libya, İngiltere, Belçika, Kanada, Almanya gibi çeşitli ülkelerden devlet bakanları ve üst düzey katılımlarıyla gerçekleşmiştir. 

Vakfımızın öncülüğünde Ortadoğu Yaşlanma Kongresi’nin ikincisi 6-10 Nisan 2008 tarihinde Abu-Dabi’de gerçekleştirilmiştir. Yine Vakfımız “8. Ulusal Geriatri Kongresi”ni 28 Ekim - 1 Kasım 2009 tarihinde Fethiye/MUĞLA'da, dokuzuncusunu, 27 Ekim - 31 Ekim 2010 tarihleri arasında Antalya Crowne Plaza Hotelde, 10. Geriatri Kongresini 29 Eylül - 2 Ekim 2011 tarihleri arasında Çeşme Radisson Blu Resort & Spa’da yapmıştır. 11. Ulusal Geriatri Kongresi ise Antalya Lara’da 01.11.2012 – 04.11.2012 tarihleri arasında Kervansaray Hotel’de düzenmiştir. 12. Ulusal Geriatri Kongresinin 2015 yılında Antalya’da Limak Limra Otelde gerçekleştirilmiş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın katılım ve himayesinde düzenlenen kongreye 400 kişi iştirak etmiştir.

Sağlığın geliştirilmesi ve sağlıklı hayat programlarına başta yaşlılarımız olmak üzere tüm halkımızın erişimini sağlanması, yaşlılara yönelik politikaların oluşturulması, kişilerin sağlıklarını korumaları ve sağlık düzeylerinin yükseltilmesi ile daha sağlıklı bir yaşlanma sürecine girmeleri Vakfımızın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Vakfımız halkın sağlığına yönelik riskleri azaltılması, sağlığı korunması ve geliştirmesi alanındaki faaliyetlerine katkı sağlanması amacıyla Sağlık Bakanlığının 24-26 Şubat 2010 tarihinde Ankara’da düzenlediği Türkiye Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Çalıştayı’na katılarak Sağlık Bakanlığının Sağlığın Teşviki Politika Metni ve 2010-2014 Türkiye Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Eylem Planının oluşturulması çalışmalarına katılmıştır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 27-29 Nisan 2010 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Yaşlı Sağlığı Halk Eğitimi Eğitimci Rehberi Çalıştayı’na katılarak sağlık personelinin yaşlı sağlığı halk eğitimlerinde kullanacağı eğitim materyallerinin oluşturulmasında görev almıştır.

Vakfımız ayrıca sağlıklı yaşam, fiziksel aktivitenin önemi ve obezitenin önlenmesi konusunda halkımızın bilinçlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında 18-24 Mart 2010 tarihleri arasında geleneksel olarak kutladığımız Yaşlılar Haftası etkinlikleri içerisinde “Sağlıklı Yaşa, Sağlıklı Yaşlan” yürüyüşleri düzenlemiştir. Bu yürüyüşü geleneksel hale getirip, gelecek yıllarda diğer Sivil Toplum Örgütlerinin de katılımlarıyla bu faaliyetini yaygınlaştırmayı planlamaktadır. Afyon temsilciliğimiz tarafından 23 Mart 2010 tarihinde  "Sağlıklı Yaşa Sağlıklı Yaşlan Sempozyumu" yapılmıştır. 24 Mart 2010 tarihinde Afyonkarahisar Huzurevinde sağlık taraması ziyareti ve İstanbul’da yaşlılar haftası kapsamında Alzheimer Vakfı & Türk Geriatri Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü "Yaşlanmak Değil, Yaş Almaktır Hayat” konulu etkinliği 24 Mart 2010 tarihinde Akadlar Kültür Merkezinde gerçekleştirilmiştir. “Yaşlılığın eee Hali” film gösterimi ardından, Sanat ve Edebiyat Dünyasında, Devlet Gözüyle, Sosyal Yaşam ve Bilim Dünyasında Yaş Almak konuları katılımcılarla paylaşılmıştır. “Yaşlanmak Değil, Yaş Almaktır Hayat” konulu etkinliğimizin ikincisi 17 Nisan 2010 tarihinde Beşiktaş Belediyesi & Türk Geriatri Vakfı & Alzheimer Vakfı ortaklığında İstanbul Akatlar Kültür Merkezinde "Yaşlanmanın Sorunları"  konulu aktivitemiz ile gerçekleşmiştir. 25 Mart 2010 tarihinde Bilim Kurulu Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Ümit ATEŞKAN, Radyo Hacettepe’de, Vakfımızı ve projelerimizi tanıttı, 29 Mart 2010 tarihinde Kayseri İl Temsilciliğimiz tarafından Huzurevi ziyareti yapıldı. Yaşlılar haftası kapsamında 29 Mart 2010 tarihinde Kayseri il temsilciliğimiz tarafından SHÇEK Kayseri Huzurevine ziyaretler düzenlenmiştir. 30 Ocak 2010 Cumartesi günü TBMM Mustafa Necati Kültürevi’nde 10. Kuruluş Yıldönümünü Yeni Yıl Resepsiyonu ile kutlayan Vakfımızın mütevellileri tarafından 2011 yılında Ankara, 2012 ve 2013 yılı içinde Ankara, Bartın ve İzmir'de birçok huzur ve bakımevine ziyaretler düzenlenmiştir.

Türk Geriatri Vakfı ve Sağlık Bakanlığı Ankara Ulucanlar Göz Hastanesinin ortaklığında 2010 yılı Mayıs ayı içinde SGK Ankara 75. Yıl Huzurevinde kalan yaşlılarımızın Göz Sağlığı Konusunda Genel Bilgilendirme ve Göz Sağlığı Taraması yapılmıştır. Vakfımız tarafından yakın gelecekte yaşlılarda göz problemleri ve çözüm yollarına yönelik Ulusal Geriatrik Göz Kongresi de düzenlenecektir.

Huzurevlerinde kalan yaşlılarımız ve köy ilköğretim okullarında okuyan çocuklarımızın kitap sevgisiyle yaşamlarını sürdürmeleri, bilgi hazinelerinden yararlanmaları için Temmuz 2010 tarihinde Türk Geriatri Vakfı “Kitap Sevgisi Projesi” başlatılmış ve www.kitapsevgisi.net web sitesi oluşturulmuştur. Proje dâhilinde satın alınan ve bağışlarla toplanan kitaplar, kütüphanesi olmayan köy ilköğretim okulları ve huzurevlerine 100’erli adetler halinde, mobilya kitaplığıyla birlikte Vakfımız tarafından ulaştırılmış, kurulmuş ve bizzat teslim edilmiştir.

 

Vakfımız projeleri arasında yaşlı bakım elemanı, yaşlı bakımı yapan ailelere yönelik eğitim çalışmaları, yaşlı köyü kurulması, sağlık turizmine yönelik tesisler yaptırılması, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilebileceği geriatri hastanelerinin kliniklerinin oluşturulması, örnek bakım, rehabilitasyon ve huzurevlerinin kurulması, yaşlılara yönelik sosyal tesisler, yaşlılara yönelik hizmet vermesi planlanan gezici sağlık araçları ve halkın sağlık bilincini arttırmaya yönelik görsel ve işitsel yayın projeleri bulunmaktadır.

Twitter Hesabımız: @Tugev

Facebook Sayfamız: Türk Geriatri Vakfı