hyaluronic acid ile ilgili görsel sonucu 

(HİYALÜRONİK ASİT)

Eklemlerimizdeki kıkırdak doku içinde bulunan ve eklemlerin hareket etmesi için kayganlık yaratan sıvıya kısaca hiyalüronik asit denir.  

Hiyalüronik asit vücutta bedenimizin her yerinde önemli işlevler üstlenmektedir. Özellikle yaş ilerledikçe azalmakta olduğundan. bunun sonucu olarak eklem sorunları yaşanmakta, cilt kırışmakta, diş etleri esnekliğini, saçlar canlılığını yitirmekte, göz korneası sertleşmektedir.

 

hyaluronic acid ile ilgili görsel sonucu

Vakfımız dünyanın her yerinde yaşlanmanın bu yıpratıcı etkilerini gidermeye çalışan medikal çalışmaları yakından izlemektedir. Mevcut çalışmaların ulaştığı seviyeyi temel alarak yeni bir hyluronic acid sentezlemek ve bunun sonucunda da tamamen yerli ve milli bir ilaç üretme hedefine yönelmiştir.

Projeyi şöyle özetleyebiliriz: Birinci amaç hiyalüronik asidi değişik bir yolla sentezleyerek, bu yeni yolun ve dolayısıyla üretilen yeni ilacın patentini almak, yeni tamamen yerli bir Türk Milli ilaç yapmaktır. Bunun için geliştirilen yöntem E. Koli basili üzerinde genetik spesifikasyon oluşturacak laboratuar çalışmalar yapmak ve kendimize ait, bir gen ile kendimize ait yeni bir bakteri suşu üretmektir ki bu da vakfa bu projeden en az 4 adet patent çıkarmamızı sağlayacaktır. (GEN, BAKTERİ SUŞU, YÖNTEM VE YENİ TAMAMEN ORİJİNAL İLAÇ).  Halen tüm dünyada kullanılmakta olan kıkırdak dokular tavuklardan elde edilmektedir. Ancak bu hayvansal ürünler insan vücuduna enjekte edildiğinde, çoğu zaman vücutta alerjik reaksiyonlara sebep olmaktadır. Vücudumuz bunları yabancı madde olarak değerlendirmekte ve her biri başka bir tedavinin konusuni oluşturan yeni semptonlarla çeşitli tepkiler vermektedir. Bu sonuçlardan kurtulmak için dünyada uygulanmakta olan bu yöntem tümüyle terk edilerek yerine tümüyle ya da hiç değilse büyük bir oranda hümanize etmek (insansılaştırmak) amaçlanmaktadır ki bu da başlı başına yeni bir patent (5. Patent) konusu olacaktır.

Yenilikçi olarak da, elde edilen hiyalürik asidi bazı enzimlerle kombinleyerek, vücuda enjeksiyon yoluyla verilebilecek yeni bir ilaç elde etmek hedeflenmektedir. Halen dünyada kullanılmakta olan yöntemle eklemlerde azalan sıvı yerine konulacak, ciltte eksilen hiyalüronik asit ise dolgu malzemesi olarak yeniden ilave edilecektir.

Yeni İlaç Geliştirme Süreci

İlaç geliştirme süreci dört ana bölümden oluşmaktadır.

1.    Keşif (discovery) ve araştırma

2.    Preklinik çalışmalar

3.    Klinik çalışmalar

4.    Onay (approval)

hyaluronic acid ile ilgili görsel sonucu

Çalışmanın Neresindeyiz:

Biz bu çalışmanın Klinik Öncesi denilen ikinci aşamasındayız. Yani ilacı tasarladık ürün elimizde ancak, orijinal moleküllerle kıyaslamak ve hayvanlar üzerinde yapılan deneylerle, toksik olmadığını ve hayvanlar üzerinde hastalığı iyileştirdiğini göstermek aşamasındayız. Klinik öncesinde tam olarak yapılacaklar diğer dosyada sunulmuştur.

 

hyaluronic acid ile ilgili görsel sonucu

Ayrıca bu çalışmalarda bütçenin tamamının zayi olması yani ar-ge çalışmalarının zararla sonuçlanması neredeyse imkânsızdır. Çünkü bu çalışmalarda işler adım adım yürümektedir. Yani bir adımda yürümeyen çalışmada ileriki adımlar için para harcanmamaktadır. Örneğin klinik öncesi çalışmada başarısız olan bir ilaç için klinik çalışmalar yapılmaz, dolayısıyla ayrılan bütçe boşa harcanmamış olur.

 

hyaluronic acid dolgu ile ilgili görsel sonucu

Yukarıda sayılan ve vakıf adına tescillenecek beş adet milli ilaç patenti elde etmek üzere ar-ge çalışmalarımızın tahmini bütçesi aşağıda sunulmuş olup,  bundan anlaşılacağı üzere katkıda bulunmak her kişi ve kurum kendi mali imkanları dahilinde projeye dahil olabilecektir.

 

İlacın geliştirilmesi:                                                  2.500.000.-$

Klinik Öncesi çalışmalar:                                        2.500.000.-$

Klinik Çalışmalar:                                                       5.000.000.-$

-Faz 1                                                                                 1.500.000.-$

-Faz 3                                                                                 3.500.000.-$

Ruhsatlandırma:                                                         1.000.000.-$